Klinika wczesnego zapalenia stawów.

zdjecie
Szanowni Państwo Doktorzy!
Koleżanki i Koledzy!


Zapraszam do udziału w Programie Wykrywania Wczesnego Zapalenia Stawów nazywanego też Kliniką Wczesnego Przewlekłego Zapalenia Stawów. Program mojego autorstwa powstał po starannej analizie podobnych programów działających w innych ośrodkach – głównie zagranicznych – w celu wyeliminowania zauważalnych błędów, dopasowania do polskich realiów oraz uczynienia całej procedury prostszej – a przez to powszechniejszej w użyciu. Oczekuję, że skutkować to będzie wprowadzaniem do Programu większej liczby pacjentów i większej liczby pacjentów u których zostanie rozpoczęte leczenie.

Celem Programu jest możliwie jak najwcześniejsze rozpoznania przewlekłego zapalenia stawów i rozpoczęcia leczenia. To możliwie jak najwcześniejsze rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia pozwala na najlepsze efekty leczenia – w tym może zapobiec zniszczeniu stawów.

Program jest bezpłatny tak dla pacjentów jak i dla lekarzy kierujących pacjentów do tego Programu. Dotyczy to także wszystkich badań, które będę wykonywane w celu ustalenia diagnozy.

Kogo można objąć Programem?

Każdego pacjenta z przynajmniej jednym stawem obrzękniętym lub tkliwym/bolesnym – przy czym patologia nie powstała w wyniku urazu. Nie ma tu znaczenia jak długo trwają dolegliwości.

Jak działa Program?

Państwo przesyłacie następujące dane o pacjencie:

1. płeć, 2. wiek, 3. czy są obrzęknięte stawy, 4. czy są stawy nieobrzęknięte ale bolesne przy dotyku, 5. czy jest dodatni test uciśnięcia stawów środręczopaliczkowych lub śródstopno-paliczkowych (bez test dodatni rozumie się odczucie bólu przy ucisku dłonią badanego, która obejmuję w/w stawy) oraz czy ma miejsce 6. sztywność poranna trwająca 60 min.

Jeśli w ciągu ostatnich 2-3 tygodni pacjent miał wykonywane badania dodatkowe jak: OB, CRP, czynnik reumatoidalny i inne – proszę o podanie. Pragnę podkreślić, że badania dodatkowe nie są obligatoryjne.

Cenne będę także wszelkie dodatkowe informacje.

W sumie wypełnienie FORMULARZA z informacją o pacjencie – nie zajmie Państwu więcej niż 2-3 min.

Po uzyskaniu od Państwa FORMULARZA z informacją o pacjencie – w ciągu 2-3 dni otrzymacie Państwo drogą e - mailową odpowiedź i najprawdopodobniej informację o zaproszeniu pacjenta do Białegostoku na dalsze badania diagnostyczne. Do wizyty w Białymstoku dojdzie nie później niż 7 dni od otrzymania od Państwa FORMULARZA z informacją o pacjencie. Po wizycie pacjenta w Białymstoku otrzymacie Państwo informację o wyniki przeprowadzonego badania – w tym wynikach wykonanych badań dodatkowych (ew. badania laboratoryjne oraz obrazowe) oraz sugestie co do dalszego leczenia (czy: POZ, poradnia specjalistyczna, Klinika Reumatologii UMB).

Kto może kierować pacjentów do Programu?

Lekarz. Każdy lekarz.

Co zrobić aby uczestniczyć w Programie?

Należy w zakładce o nazwie REJESTRACJA OŚRODKA w odpowiednim okienku wpisać: nazwę ośrodka, w którym Państwo pracujecie, imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu. Przypominam, że te wszystkie informacje znajdują się na każdej recepcie. Po wypełnieniu okienek - następny ruch to ZAREJESTRUJ. Gdy wysłane drogą internetową informacje dotrą do nas – zweryfikujemy je i przekażemy zwrotnie emailem hasło i login. Pozwoli to Państwu na korzystanie z Programu. W zakładce o nazwie LOGOWANIE DO FORMULARZA wpisujemy hasło (wygenerowane automatycznie) i login (którym będzie adres e-mail podany w formularzu rejestracji). Po zalogowaniu się mamy możliwość zgłaszania pacjentów do Programu.

Do zwrotnego wysłania po Państwa emailem hasła i loginu proszę w zakładce o nazwie REJESTRACJA OŚRODKA wpisać swój adres e-mail ( adres@email.pl ). Na ten adresy wyślemy także informacje o pacjencie.W razie zapytań proszę o telefony lub emaile:

Adres e - mailowy: kwzs@kwzs.pl

Strona internetowa: www.kwzs.pl

sekretariat Kliniki: 85 746 84 82Prof. dr hab. med. Stanisław Sierakowski

Wojewódzki Konsultant d/s reumatologii Województwa Podlaskiego

Kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego